บริษัท ไทยคณาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

TK SERIES

 • TK-S ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น Size : W200xH300xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 4,000.00
 • TK-01 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น Size : W280xH350xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 4,500.00
 • TK-02 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 5,000.00
 • TK-04 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น Size : W300xH450xD200 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 5,500.00

TKS SERIES

 • TKS-01 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาปกติ Size : W280xH350xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 4,900.00
 • TKS-02 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาปกติ Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 5,400.00
 • TKS-04 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาปกติ Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,000.00
 • TKS-03 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาปกติ Size : W350xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,000.00

TKR SERIES

 • TKR-01 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาสโลป Size : W200xH300xD150 mm. ความหนา 1.5m
  THB 5,100.00
 • TKR-02 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาสโลป Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 5,600.00
 • TKR-04 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาสโลป Size : W300xH450xD200 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,300.00
 • TKR-03 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 1 ชั้น หลังคาสโลป Size : W350xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,300.00

TG SERIES

 • TG-01 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น Size : W200xH300xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,000.00
 • TG-02 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,500.00
 • TG-04 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาสโลป Size : W300xH450xD200 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,000.00
 • TG-03 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาสโลป Size : W350xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,000.00

TGS SERIES

 • TGS-01 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาปกติ Size : W200xH300xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,400.00
 • TGS-02 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาปกติ Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,900.00
 • TGS-04 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาปกติ Size : W300xH450xD200 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,500.00
 • TGS-03 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาปกติ Size : W350xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,500.00

TGR SERIES

 • TGR-01 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาสโลป Size : W280xH350xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 6,600.00
 • TGR-02 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาสโลป Size : W300xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,100.00
 • TGR-04 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาปกติ Size : W300xH450xD200 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,800.00
 • TGR-03 ตู้สเเตนเลสกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หลังคาสโลป Size : W350xH450xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 7,800.00

PULL BOX

 • TP-01 พลูบ๊อกซ์ PULLBOX Size : W100xH100xD100 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 1,400.00
 • TP-02 พลูบ๊อกซ์ PULLBOX Size : W150xH150xD100 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 1,600.00
 • TP-03 พลูบ๊อกซ์ PULLBOX Size : W150xH200xD100 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 1,800.00
 • TP-04 พลูบ๊อกซ์ PULLBOX Size : W200xH200xD100 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 2,000.00

JUNCTION BOX

 • TJ-01 กล่องพักสายไฟ JUNCTION BOX Size : W200xH200xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 2,800.00
 • TJ-02 กล่องพักสายไฟ JUNCTION BOX Size : W250xH250xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 3,200.00
 • TJ-03 กล่องพักสายไฟ JUNCTION BOX Size : W300xH300xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 3,600.00
 • TJ-04 กล่องพักสายไฟ JUNCTION BOX Size : W350xH350xD150 mm. ความหนา 1.5mm
  THB 4,000.00

 


บริษัทฯ มีมาตรฐานการรับรองจาก ISO9001:2015 เเละมีการประเมิณทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างที่สุด

 

 


กรุณากรอกข้อความ...